CENÍK / BEZHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

CENÍK / BEZHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

Platební služby

Číslo poplatku

Služba

Poplatek

 - Registrační poplatky (jednorázové)
a. založení platebního účtu klienta – osobně ZDARMA
b. založení platebního účtu klienta – na dálku € 0,4
c. vedení platebního účtu klienta ZDARMA
1 Platba na EBU / Platební příkaz s konverzí / Disp. měna <> Odesílaná měna
a. platba typu 4Free v hodnotě nad € 400,- ZDARMA
b. platba typu 4Free v hodnotě do € 400,- ZDARMA
c. platba typu SHA v hodnotě nad € 4 000,- ZDARMA
d. platba typu SHA v hodnotě do € 4 000,- € 4
e. platba typu OUR v hodnotě nad € 4 000,- € 24
f. platba typu OUR v hodnotě do € 4 000,- Poplatek 1.d. + € 24
g. urgentní platba (nutno zadat do 9,00 hod.) Příplatek € 44
2 Platba na EBU / Platební příkaz bez konverze / Disp. měna = Odesílaná měna
a. platba typu 4Free 0,4% min. € 0,4 – max. € 24
b. platba typu SHA 0,4% min. € 4 – max. € 24
c. platba typu OUR Poplatek 2.b. + € 24
d. urgentní platba (nutno zadat do 9,00 hod.) Příplatek € 44
3 Platba na PUK / Platební příkaz s konverzí /Disp. měna <> Odesílaná měna
a. platba na vlastní PUK ZDARMA
b. platba na cizí PUK ZDARMA
4 Platba na PUK / Platební příkaz bez konverze / Disp. měna = Odesílaná měna
a. platba na vlastní PUK ZDARMA
b. platba na cizí PUK ZDARMA
  • Pokud Klient v příkazu k platbě specifikuje sumu, která má být odepsána z jeho účtu v měně před konverzí, bude poplatek č. 2 vyčíslen v odesílané měně (po konverzi).
  • Pokud Klient v příkazu k platbě specifikuje sumu, která má být odepsána z jeho účtu v měně po konverzi, bude poplatek č. 2 vyčíslen v disponibilní měně (před konverzí).

 

Dodatečné služby

Číslo poplatku

Služba

Poplatek

5 Připsání na PUK platby neoznačené správným identifikátorem € 4
6 Chybné zadání příkazu k platbě € 44
7 Neoprávněná reklamace € 44
8 Odvolání/odmítnutí příkazu k platbě
s konverzí měn (PPK) 4% z obj. částky, min. € 4
bez konverze měn (PBK) € 0
9 Potvrzení banky o provedení platby € 24
10 Prošetření platby na žádost klienta € 44

Poplatky za dodatečné finanční služby jsou klientovi účtovány v případě, že ten poruší svoje povinnosti zakotvené ve Všeobecných obchodních podmínkách, a to zejména:

  • u platby na platební účet neuvede správný identifikátor platby (poplatek č. 5),
  • zadá chybný příkaz k odepsání platby ze svého platebního účtu (poplatek č. 6),
  • reklamuje neoprávněně špatné provedení svého platebního příkazu (poplatek č. 7),
  • odvolá platební příkaz, který jím byl autorizován a FPI přijat nebo nesloží na svém PUK nejpozději v den splatnosti autorizovaného platebního příkazu dostatek finančních prostředků na provedení platby i úhradu poplatků vyčíslených dle platného ceníku (poplatek č. 8).

V těchto případech FPI neručí za připsání zadané platby na účet příjemce v zákonem stanovené lhůtě a vyhrazuje si právo účtování poplatku dle platného ceníku. O každém takovém porušení a naúčtování poplatku bude Klient informován zasláním zprávy elektronickou cestou.

 


Poskytovatel je oprávněn Ceník jednostranně měnit, a to zejména v návaznosti na zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb apod. Poskytovatel v takovém případě Klienta upozorní na změnu Ceníku na internetových stránkách a zasláním nového znění Ceníku na e-mailovou adresu Klienta, v předstihu alespoň 2 měsíců před nabytím účinnosti. Za změnu se nepovažuje oprava chyb. Klient se zavazuje s novým zněním Ceníku seznámit.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.