USŁUGI GOTÓWKOWE

CENNIK / USŁUGI GOTÓWKOWE

Transakcje gotówkowe świadczymy za pośrednictwem naszych kantorów. Cennik ważny od 1.7.2017, pozycja nr.11 ważna od 8.2.2018.

Uwaga! Walutą krajową jest korona czeska (CZK). Płatnością krajową jest płatność w Republice Czeskiej. 

Nr. opłaty
Usługa
Cena usługi
11 Gotówkowa płatność krajowa w CZK
a. przekaz pocztowy (typu A), faktura i inne płatności w CZK na konto bankowe w RC
- kwota od 1 CZK do 5.000 CZK 30,- CZK
- kwota od 5.001 CZK do 50.000 CZK 40,- CZK
- kwota od 50.001 CZK i wyższa 50,- CZK
b. przekaz pocztowy (typu A) na konto Czeskiego Banku Narodowego (kod 0710 - płatność podatków i cła)
- kwota od 1 CZK do 5.000 CZK 20,- CZK
- kwota od 5.001 CZK do 50.000 CZK 30,- CZK
- kwota od 50.001 CZK i wyższa 40,- CZK
c. przekaz pocztowy (typu SIPO) 20,- CZK
12 Wkład gotówkowy na KPK
a. w CZK na własne KPK poniżej limitu BEZ OPŁAT
b. w CZK na własne KPK powyżej limitu BEZ OPŁAT
c. w CZK na obce KPK poniżej limitu BEZ OPŁAT
d. w CZK na obce KPK powyżej limitu 0,04%
e. w walucie obcej na własne KPK poniżej limitu BEZ OPŁAT
f. w walucie obcej na własne KPK powyżej limitu BEZ OPŁAT
g. w walucie obcej na obce KPK poniżej limitu BEZ OPŁAT
h. w walucie obcej na obce KPK powyżej limitu 0,04%
Limit = ekwiwalent € 1.000  
13 Wypłata gotówkowa z KPK
a. w CZK poniżej limitu BEZ OPŁAT
b. w CZK powyżej limitu 0,04%
c. w walucie obcej poniżej limitu 0,4%
d. w walucie obcej powyżej limitu 0,4%
Limit = ekwiwalent € 1.000
Wypłaty gotówki powyżej limitu należy zgłosić dzień wcześniej.
 
  • Opłata nr 11. nie jest związana z Umową Ramową, zatem jest dostępna również klientom bez umowy.
  • Opłatą nr.12 obciążone jest konto płatnicze, na które jest wpłata przelana.
  • Opłatą nr.13 obciążone jest konto płatnicze, z którego jest wypłata pobierana.
W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.