Usługi bezgotówkowe

CENNIK / USŁUGI BEZGOTÓWKOWE

Cennik ważny od 1 listopada 2020

Numer opłaty

Podstawowe usługi finansowe

Opłata

 - Rejestracja i prowadzenie konta płatniczego klienta (KPK)
a. założenie konta płatniczego
   i. osobiście BEZ OPŁAT
   ii. na odległość € 0,4
b. prowadzenie konta płatniczego klienta BEZ OPŁAT
c. automatyczne rozliczenie salda KPK € 24
1

 

 

 

Przelew na ZKB / Płatność z przewalutowaniem / Waluta dysp. <> Waluta wysyłana
a. płatność typu 4Free o wartościnad € 400,- BEZ OPŁAT
b. płatność typu 4Free o wartoścido € 400,- BEZ OPŁAT
c. płatność typu SHA o wartościnad € 4 000,- BEZ OPŁAT
d. płatność typu SHA o wartoścido € 4 000,- € 4
e. płatność typu OUR o wartościnad € 4 000,- € 24
f. płatność typu OUR o wartoścido € 4 000,- Opłata 1.d. + € 24
g. przelew ekspresowy (przyjmujemy do godz. 9,h. 00) Dopłata: € 44
h. płatność typu SEPA BEZ OPŁAT
2 Przelew na ZKB / Płatność bez przewalutowania / Waluta dysp. = Waluta wysyłana
a. płatność typu 4Free 0,4%  min. € 1 -  max. € 24
b. płatność typu SHA 0,4%  min. € 4 -  max. € 24
c. płatność typu OUR Opłata 2.b. + € 24
d. przelew ekspresowy (przyjmujemy do godz. 9.00) Dopłata: € 44
3 Przelew na KPK / Płatność z przewalutowaniem / Waluta dysp. <> Waluta wysyłana
a. przelew na własne KPK BEZ OPŁAT
b. przelew na obce KPK BEZ OPŁAT
4 Przelew na KPK / Płatność bez przewalutowania / Waluta dysp. = Waluta wysyłana
a. przelew na własne KPK BEZ OPŁAT
b. przelew na obce KPK BEZ OPŁAT

 

  • Jeżeli Klient w zleceniu płatności określi kwotę, jaka ma być odesłana z jego rachunku w walucie przed wymianą, wówczas opłata nr 1 zostanie obliczona w walucie wysyłanej (po wymianie). 
  • Jeżeli Klient w zleceniu płatności określi kwotę, jaka ma być odesłana z jego rachunku w walucie po wymianie, wówczas opłata nr 1 zostanie obliczona w walucie dyspozycyjnej (przed wymianą).

 

Numer_opłaty

Dodatkowe usługi finansowe

__________Opłata__________

5 Przypisanie na KPK płatności nieoznaczonej właściwym identyfikatorem € 4
6 Błędne zlecenie płatności € 44
7 Nieuzasadniona reklamacja* € 44
8 Anulowanie potwierdzonego zlecenia płatniczego
z przewalutowaniem (PZP)

4% zamów. kwoty, min. € 4,-

bez przewalutowania (PBP) BEZ OPŁAT
9 Potwierdzenie banku o zrealizowaniu płatności € 24
10 Prześledzenie płatności na prośbę Klienta € 44

 

Opłatami za dodatkowe usługi finansowe zostanie Klient obciążony w przypadku, gdy nie spełni swoich obowiązków zapisanych w Ogólnych Warunkach Handlowych, zwłaszcza:

  • w przypadku płatności na rachunek określony przez Usługodawcę nie wpisze właściwego identyfikatora płatności (opłata nr 5),
  • zleci błędnie Usługodawcy nakaz do wysłania płatności ze swego rachunku płatniczego (opłata nr 6),
  • bezpodstawnie reklamuje złą realizację swego nakazu płatniczego (opłata nr 7 - *dla osób fizycznych typu konsument opłata nr 7 nie ma zastosowania) 
  • odwołuje nakaz płatniczy, który był przez niego autoryzowany a przez Usługodawcę przyjęty albo nie złoży na swym KPK najpóźniej w dniu płatności autoryzowanego nakazu płatniczego dostateczną ilość środków niezbędnych do realizacji płatności i zapłacenia opłat obliczonych zgodnie z obowiązującym cennikiem (opłata nr 8).

W tych przypadkach Usługodawca nie gwarantuje przelania zleconej płatności na rachunek odbiorcy w ustawowym terminie i zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. O każdym takim naruszeniu i naliczeniu opłaty zostanie Klient poinformowany drogą elektroniczną.

 


Usługodawca jest upoważniony do wprowadzania jednostronnych zmian Cenniku, zwłaszcza w odniesieniu do nowo wprowadzonych usług lub zmian w sposobie ich świadczenia. Usługodawca w takim razie zwróci Klientowi uwagę na zmianę Cennika na stronach internetowych i przesłaniem nowego brzmienia Cennika z wyprzedzeniem co najmniej 2 miesięcy przed nabyciem jego ważności. Poprawki błędów nie są uważane za zmiany. Klient jest zobowiązany zaznajomić się z nowym brzmieniem Cennika.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.