BEZHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

JAK ZADAT PLATEBNÍ PŘÍKAZ?

Příkaz k platbě je možno zadat těmito způsoby:

 

Elektronicky (internetové bankovnictví ePay24 / mobilní aplikace FortiPay)

Nejvýhodnější způsob zadávání platebního příkazu.

 • Přhlášení k ePay24 i FortiPay stejným uživatelským jménem a heslem.
 • Vygenerování platebního příkazu s využitím uložených šablon.
 • Odsouhlasení aktuálního směnného kurzu (disponibilní měna/odesílaná měna).
 • Odeslání platebního příkazu s ověřovacím kódem obdrženým pomocí SMS na klientem zaregistrované číslo mobilního telefonu.
 • Okamžité potvrzení přijetí příkazu k platbě v režimu 24 hodin denně s uvedením platebních instrukcí pro zaslání disponibilní měny na platební účet klienta.

 

Telefonicky

Operativní způsob zadávání platebního příkazu, odeslání platby je možné jen na vlastní účet klienta.

 • Identifikace Klienta je provedena dostupným způsobem (např. ověřením dvou náhodných pozic data narození uživatele zapsaného ve standardizovaném tvaru DDMMRR).
 • Klient telefonicky odsouhlasí nabídnutý směnný kurz pro převod disponibilní měny na odesílanou měnu.
 • FORTISSIMO přijme příkaz v pracovní době a odešle klientovi potvrzení o jeho přijetí, případně platební instrukce pro zaslání disponibilní měny na platební účet klienta.
 • Pokud je platba odesílána z PUK a je poukazována ve prospěch cizího účtu, bude příkaz proveden jen na základě následné písemné instrukce k odeslání platby.

 

Písemně

Méně operativní způsob zadávání platebního příkazu, vyžaduje práci s písemnými dokumenty s rizikem chybovosti na straně klienta.

 • Klient zašle platební příkaz na vyplněném tiskopise, který opatří svým podpisem dle podpisového vzoru předaného na formuláři Seznam oprávněných osob. Připouští se rovněž kopie faktury se závazkem klienta opatřená jeho podpisem.
 • FORTISSIMO zpracuje platební příkaz ve své pracovní době neprodleně po jeho přijetí a odešle potvrzení jeho přijetí na klientův zaregistrovaný e-mail s uvedením platebních instrukcí pro zaslání disponibilní měny na platební účet klienta.
 • Transakci je přidělen směnný kurz platný v době zpracování platebního příkazu.

 

Osobně

Nejméně operativní způsob zadávání platebního příkazu, vyžaduje fyzickou přítomnost klienta v sídle FPI.

 • Klient předloží platební příkaz na vyplněném tiskopise, který opatří svým podpisem dle podpisového vzoru předaného na formuláři Seznam oprávněných osob. Připouští se rovněž kopie faktury se závazkem klienta opatřená jeho podpisem.
 • FORTISSIMO zpracuje platební příkaz na počkání, předá potvrzení o jeho přijetí klientovi s uvedením platebních instrukcí pro zaslání disponibilní měny na platební účet klienta. Toto potvrzení je zároveň odesláno na klientův e-mail.
 • Klient na místě odsouhlasí nabídnutý směnný kurz pro převod disponibilní měny na odesílanou měnu.
W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.