PLATOBNÉ SLUŽBY

AKO ZAČAŤ?

 

Využívanie služieb platobného účtu FortiPay sa deje podľa Rámcovej zmluvy. Tú je možné uzavrieť jedným z týchto spôsobov:

 

Zmluva na diaľku - z počítača

 • Vyplňte a odošlite registráciu.
 • Dostanete uvítací e-mail s inštrukciami pre ďalší postup:
  • Zaslanie podpísanej Rámcovej zmluvy.
  • preukázanie totožnosti
   • Zaslaním kópie dvoch dokladov totožnosti (občiansky preukaz / vodičský preukaz / cestovný pas),
   • Zaslaním kópie dokladu potvrdzujúceho vedenie účtu v banke so sídlom na území štátu Európskej únie,
   • Odoslaním autorizačnej platby z účtu vedeného na meno klienta (ľubovoľná mena aj suma bude pripísaná na Váš účet).
  • Vyplnenie úvodného dotazníka (základné otázky, ktoré Vám položí každá banka pri otvorení účtu).
 • Po úspešnom otvorení platobného účtu obdržíte na zaregistrovaný e-mail informáciu o aktivácii služieb spolu so skenom Rámcovej zmluvy odsúhlasené oboma stranami.

 

Zmluva na diaľku - z mobilu

 • Stiahnite mobilnú aplikáciu FortiPay do svojho mobilu.
 • Vyplňte registráciu.
 • Priložte obojstranné fotky Vašich dvoch dokladov totožnosti.
 • Priložte kópiu dokumentu potvrdzujúceho vedenie účtu u Vašej banky - môže byť zaslaný neskôr.
 • Udeľte súhlas s Rámcovou zmluvou a Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Zašlite autorizačnú platbu z účtu vedeného na Vaše meno (ľubovoľná mena aj čiastka bude pripísaná na Váš účet).
 • V prípade registrovanie právnickej osoby kópiu dokumentu potvrdzujúceho existenciu právnickej osoby (výpis z Obchodného registra).
 • Po úspešnom dokončení procesu registrácie obdržíte na zaregistrovaný e-mail informáciu o aktivácii služieb spolu so skenom Rámcovej zmluvy odsúhlasenej oboma stranami.

 

Zmluva osobne - v sídle spoločnosti

 • Predložíte svoj doklad totožnosti.
 • Uzavrite na mieste Rámcovú zmluvu bez nutnosti zasielania ďalších dokladov a verifikačných platieb.


Bonus! Majiteľ platobného účtu automaticky požíva výhod člena V.I.P. Zoznamu zmenární FORTISSIMO. 


 

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.