BEZHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

CENÍK / BEZHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

Ceník platný od 1.11.2020            

Číslo poplatku

Platební služby

Poplatek

 - Registrace a vedení platebního účtu klienta (PUK)
a. založení platebního účtu 
   i. osobně ZDARMA
   ii. na dálku ZDARMA (od 1.2.2021)
b. vedení platebního účtu  ZDARMA
c. automatické vypořádání zůstatku na PUK  € 24
1 Platba na EBU / Platební příkaz s konverzí / Disp. měna <> Odesílaná měna
a. platba typu 4Free v hodnotě nad € 400,- ZDARMA
b. platba typu 4Free v hodnotě do € 400,- ZDARMA
c. platba typu SHA v hodnotě nad € 4 000,- ZDARMA
d. platba typu SHA v hodnotě do € 4 000,- € 4
e. platba typu OUR v hodnotě nad € 4 000,- € 24
f. platba typu OUR v hodnotě do € 4 000,- Poplatek 1.d. + € 24
g. urgentní platba (nutno zadat do 9,00 hod.) Příplatek € 44
h. platba typu SEPA ZDARMA
2 Platba na EBU / Platební příkaz bez konverze / Disp. měna = Odesílaná měna
a. platba typu 4Free 0,4% min. € 1 – max. € 24
b. platba typu SHA 0,4% min. € 4 – max. € 24
c. platba typu OUR Poplatek 2.b. + € 24
d. urgentní platba (nutno zadat do 9,00 hod.) Příplatek € 44
3 Platba na PUK / Platební příkaz s konverzí /Disp. měna <> Odesílaná měna
a. platba na vlastní PUK ZDARMA
b. platba na cizí PUK ZDARMA
4 Platba na PUK / Platební příkaz bez konverze / Disp. měna = Odesílaná měna
a. platba na vlastní PUK ZDARMA
b. platba na cizí PUK ZDARMA

Poplatky č.1 až č.4 jsou klientovi vyčísleny před odesláním platebního příkazu.

 • Pokud Klient v příkazu k platbě specifikuje sumu, která má být odepsána z jeho účtu v měně před konverzí, bude poplatek č. 2 vyčíslen v odesílané měně (po konverzi).
 • Pokud Klient v příkazu k platbě specifikuje sumu, která má být odepsána z jeho účtu v měně po konverzi, bude poplatek č. 2 vyčíslen v disponibilní měně (před konverzí).

 

Číslo poplatku

Dodatečné služby

Poplatek

5 Připsání na PUK platby neoznačené správným identifikátorem € 4
6 Chybné zadání příkazu k platbě € 44
7 Neoprávněná reklamace * € 44
8 Storno potvrzeného příkazu k platbě
s konverzí měn (PPK)

 4% z částky, min. € 4

bez konverze měn (PBK) ZDARMA
9 Potvrzení banky o provedení platby € 24
10 Prošetření platby na žádost klienta € 44

 

Poplatky č.5 až č.10 jsou klientovi účtovány v případě, že ten

 • poruší svoje povinnosti zakotvené ve Všeobecných obchodních podmínkách, a to zejména:
  • u platby na platební účet neuvede správný identifikátor platby (poplatek č. 5);
  • zadá chybný příkaz k odepsání platby ze svého platebního účtu (poplatek č. 6);
  • reklamuje neoprávněně špatné provedení svého platebního příkazu (poplatek č. 7) - * pro fyzické osoby nepodnikající, resp. spotřebitele, není poplatek č.7 uplatňován;
  • stornuje platební příkaz, který jím byl autorizován a FPI přijat nebo nesloží na svém PUK nejpozději v den splatnosti autorizovaného platebního příkazu dostatek finančních prostředků na provedení platby i úhradu poplatků vyčíslených dle platného ceníku (poplatek č. 8);
 • nebo zažádá o provedení dodatečných služeb (poplatky č.9 a č.10).

V těchto případech FPI neručí za připsání zadané platby na účet příjemce v zákonem stanovené lhůtě a vyhrazuje si právo účtování poplatku dle platného ceníku. O každém takovém porušení a naúčtování poplatku bude Klient informován zasláním zprávy elektronickou cestou.

 


Poskytovatel je oprávněn Ceník jednostranně měnit, a to zejména v návaznosti na zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb apod. Poskytovatel v takovém případě Klienta upozorní na změnu Ceníku na internetových stránkách a zasláním nového znění Ceníku na e-mailovou adresu Klienta, v předstihu alespoň 2 měsíců před nabytím účinnosti. Za změnu se nepovažuje oprava chyb. Klient se zavazuje s novým zněním Ceníku seznámit.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.