BEZHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

JAK ZAČÍT?

Využívání služeb FORTISSIMO se řídí Rámcovou smlouvou. Tu je možno uzavřít jedním ze dvou způsobů:

 

Na dálku – přes internet

 • Vyplní a odešle registraci, čímž založí svůj uživatelský Profil u FORTISSIMO.
  • přes internetové bankovnictví ePay24
  • přes mobilní aplikaci FortiPay
 • Uzavře s FORTISSIMO Rámcovou smlouvu (vytiskne ji ze svého uživatelského Profilu, podepíše, odešle její sken na adresu evidence@devizy.cz).
 • Prokáže svoji totožnost tím, že:
  • Odešle autorizační platbu z účtu vedeného na jméno klienta, který bude nahlášen při registraci – platební instrukce najde v uživatelském Profilu (viz bod č.5: Platební příkaz).
  • zašle na adresu evidence@devizy.cz oboustrannou kopii dvou svých průkazů totožnosti (občanský průkaz + cestovní pas / řidičský průkaz / povolení k trvalému pobytu),
  • kopii dokumentu potvrzujícího existenci bankovního účtu vedeného na jeho jméno u pobočky banky se sídlem na území státu Evropské unie,
  • v případě registrování právnické osoby kopii dokumentu potvrzujícího existenci právnické osoby (výpis z Obchodního rejstříku).
 • Po úspěšném dokončení procesu registrace obdrží na zaregistrovaný e-mail informaci o aktivaci služeb spolu se skenem Rámcové smlouvy podepsané oběma stranami.

 

Osobně – v sídle společnosti

 • Předloží požadované identifikační doklady.
 • Uzavře na místě Rámcovou smlouvu.
 • Autorizační platba není vyžadována.

 

Pozor! Registrovaný klient automaticky požívá výhod držitele „Karty stálého zákazníka“ při využívání našich hotovostních služeb.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.