PLATOBNÉ SLUŽBY

LIMITY

 

Limity pre zadávanie platobných príkazov

  • Limit platobného prostriedku ePay24/FortiPay (LPP). Maximálny objem finančných prostriedkov, ktoré môžu byť konvertované prostredníctvom platobného prostriedku ePay24/FortiPay za jeden pracovný deň. Aktuálny LPP je ekvivalent 100.000, - EUR. Mimo pracovnej doby kancelárie, resp. v prípade výpadku služby generovania aktuálnych kurzov, je LPP znížený na ekvivalent 10.000, - EUR.
  • Limit maximálnej transakcie užívateľa (LTU). Maximálna hodnota platobných transakcií, ktoré má Užívateľ možnosť zadať počas siedmich po sebe idúcich kalendárnych dní. Tento limit je stanovený štatutárnym zástupcom Klienta v Zozname oprávnených osôb.
  • Limit nezabezpečené transakcie (LNT). Maximálna hodnota jednorazovej platobnej transakcie zahŕňajúcej menovú konverziu, ktorú môže Klient zadať bez zloženia istiny. Aktuálne LNT pre jednotlivé meny viď. Tabuľka LNT.

 

Je možné zadať pokyn nad stanovený limit?

  • LPP - Áno. Obmedzenie sa týka len platobných prostriedkov ePay24/FortiPay. Klient môže zadať platobný príkaz nad limit LPP telefonicky, písomne ​​alebo osobne v kancelárii FPI.
  • LTU - Nie. Užívateľ (oprávnená osoba Klienta) môže vykonávať iba transakcie do výšky limitu stanoveného štatutárnym zástupcom Klienta v Zozname oprávnených osôb. Zmenu limitu môže vykonať iba štatutárny zástupca Klienta.
  • LNT - Áno. Potom, čo Klient zloží na účet FPI istinu vo výške 5% objemu plánovanej transakcie vo vlastnené mene. Istina bude použitá na vysporiadanie Klientom zadané menovej konverzie alebo vrátená Klientovi späť na jeho platobný účet.

 

Tabuľka LNT - Limity nezabezpečenej transakcie

Mena Limit v mene
AUD 35 000
CZK 3 000 000
DKK 80 000
EUR 100 000
GBP 30 000
CHF 50 000
NOK 200 000
PLN 200 000
SEK 120 000
USD 100 000
In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.