INFORMACE

Ochrana proti praní špinavých peněz

Naše společnost se v oblasti prevence proti kriminalitě řídí Systémem vnitřních zásad, jenž byl vypracován v souladu se zákony České republiky (zákon č. 253/2008 Sb). Zapojení se do prevence proti mezinárodnímu zločinu je v současné době nezbytností a měl by mít nejvyšší prioritu jak u poskytovatelů, tak u uživatelů finančních služeb. My se o tuto prevenci snažíme a budeme rádi, když nás v naší snaze podpoříte a poskytnete nám potřebnou součinnost, která je potřebná k dosažení společného cíle. Tím cílem je naše společná ochrana před mezinárodním zločinem a terorismem, který potřebuje zakrývat nekalé zdroje svého financování (obchod s drogami, pašování, loupeže, …). Toto se děje prokazováním falešné identity nebo zneužíváním identity nevinných lidí a vydáváním špinavých peněz za peníze legální.

To, že před poskytnutím našich služeb požadujeme prověření Vaší identity, neznamená, že Vás jakkoliv podezříváme z nekalých úmyslů. Ujištění se, že Váš obchodní partner je tím, za koho se vydává, je základním kamenem v boji proti zločinu a terorismu. Vaše identifikační údaje jsou u nás pečlivě chráněny, slouží pouze pro účely stanovené zákonem a mohou napomoci odhalení případného zneužití Vaší identity.

Co od nás požaduje zákon č. 253/2008 Sb.?

  1. Jsme povinni uchovávat záznamy o veškerých transakcích spolu s Vámi poskytnutými informacemi a jsme povinni poskytnout součinnost státním kontrolním orgánům.
  2. Jsme povinni kontrolovat veškeré neobvyklé nebo podezřelé transakce libovolného objemu.
  3. V některých případech můžete být dále dotazováni o účelu prováděné platby. U plateb v hodnotě nad 15 tis. EUR je jutno účel platby doložit kopií faktury.
  4. Jsme povinni oznamovat veškeré podezřelé transakce Finančně-analytickému útvaru Ministerstva financí České republiky (FAÚ MFČR).

Máte-li dotazy k námi aplikovaným zásadám prevence proti praní špinavých peněz, sdělte je na e-mail info@devizy.cz

Děkujeme tímto za pochopení a poskytnutí součinnosti při důležitých právních aktech, jakými jsou prokázání Vaší totožnosti nebo deklarace původu Vámi zasílaných peněžních prostředků.

Ke stažení zde.

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.