Informacje obowiązkowe

Ochrona depozytów

Ochrona środków pieniężnych powierzonych instytucji płatniczej

Środki pieniężne powierzone instytucji płatniczej FORTISSIMO – Instytucja Płatnicza (FPI) w celu dokonania transakcji płatniczej trzymane są oddzielnie od własnych środków pieniężnych instytucji płatniczej i od środków pieniężnych innych osób z wyjątkiem środków pieniężnych klientów. Środki pieniężne klientów są trzymane przez instytucję płatniczą na samodzielnych rachunkach bankowych w Komerční banka, a.s. Środki pieniężne klientów nie są częścią upadłości instytucji płatniczej w upadku. O ile byłby wydany werdykt o upadku FPI, to specjalny zarządca zobowiązany jest do wydania klientom środków pieniężnych, które były instytucji płatniczej powierzone w celu dokonania płatności.

 

Ochrona środków pieniężnych klienta na wypadek upadku banku prowadzącego samodzielny rachunek instytucji płatniczej

Środki pieniężne klientów ewidowane na samodzielnym rachunku FPI wg. § 41f ustawy o bankach nr. 21/1992 Dz. U. RC przedstawiają roszczenie ze wkładu w specjalnym reżymie. FPI spełniła swój obowiązek ustawowy wg. § 41f odst. 2 ustawy o bankach nr. 21/1992 Dz.U. RC i bankom, w których prowadzi rachunki płatnicze podała pisemnie infomację, że na samodzielnych rachunkach ewidowane są środki pieniężne przedstawiające roszczenie większej ilości osób. W razie upadku banku będzie klientom instytucji płatniczej za roszczenie ze wkładu w specjalnym reżymie wypłacone odszkodowanie w tej samej wysokości, w jakiej byłoby wypłacane w przypadku, że każdy z klientów miał środki pieniężne ewidowane na własnym rachunku. Każdy klient FPI w razie upadku banku, w którym prowadzony jest samodzielny rachunek płatniczy FPI, otrzyma odszkodowanie z funduszu ubezpieczenia wkładów w wysokości środków finansowych ewidowanych na samodzielnym koncie płatniczym, jednak najwyżej do kwoty 100.000 EUR.

 

Pobierz tutaj.

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.